South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

31. Isus umblă pă apă

Frame 31-01

Atunšje Isus u zăs alu učenici aluj să tunji ăm karu dă apă šă să mergă pă alta parći dă planină dă pă šje u lăsat pă gărmadă. Dă pă šje u lăsat Isus pă gărmade ăndărăt, Jăl u fužjit sus pă parće dă đal să să arožji. Isus are akulo săngur, šă Jăl să aruga pănă ăm nopći.

Frame 31-02

Kănd are Jăl akulo, učenici măržje ku karu pă apă, ali majănkulje ăm nopće jej ur ažuns numa pă žămătaći dă jezeră. Jej tari măna karu dă apă daje kă văntu băče tari protiv dă jej.

Frame 31-03

Atunšje Isus u vigzit ku aruguminjćilje šă u mers ăm napoj la učenici aluj. Jăl umbla pă dasupra dă apă păšći jezeră kitră karu dă apă!

Frame 31-04

Alu učenici aluj lji are frikă kănd lur văzut pă Isus, daje kă jej gănđe kă veđi duh. Isus šćije kă alor lji are frikă, aša lji čima, šă u zăs, "Nu vă fijă frikă. Kă ju mes!"

Frame 31-05

Atunšje Petar u zăs alu Isus: "Gospodaru, dakă ješć tu, dăm vorba pučernjikă să vjuv la ćinji pă apă." Isus u zăs alu Petar: "Hajd!"

Frame 31-06

Aša, Petar u jišăt afară dăm karu dă apă šă su apukat să umblji kitră Isus pă dasupra dă apă. Ali dă pă šje u umblat skurtă kalji, jăl u ăntors oči ăndărăt dă la Isus šă sur apukat să să ujči la valuvur šă să sămci vănt bălor.

Frame 31-07

Atunšje alu Petar su apukat să ăj fijă frikă šă să kadă ăm apă. Jăl u mužjit: "Gospodaru, spasalešći mă!" Isus u vinjit odma la jăl šă lu apukat. Atunšje ju zăs alu Petar: "Tu omulje ku mikă ănkriđală, adăšje aj sumnjalit?"

Frame 31-08

Kănd ur tunat ăm karu dă apă Petar šă Isus, văntu dăm turdată nu maj băče šă apa su putuljit. Učenici as re ămirac. Jej ăl slavale pă Isus, šă ăj zăšje: "Anume tu ješć Fišjoru alu Dimizov."

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 14,22–33; Evanđelje dă pă Marko 6,45–52; Evanđelje dă pă Ivan 6,16–21