South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

25. Sotona ănšjărka pă Isus

Frame 25-01

Da pă aje šje Isus u fost bučuzat, Duhu Svănt lu dus pă jăl ăm pustinjă, hunđi postule patru zăšj zălji (40) šă nopc. Atunšje Sotona u vinjit la Isus šă lu ănšjirkat să grešilaskă.

Frame 25-02

Sotona u ănšjirkat pă Isus aša dă u zăs: "Dakă ješć Fišjoru alu Dimizov fă dăm petrilješće pita aša să poc mănka!"

Frame 25-03

Isus u ăntors vorba: "Skrijă ăm Vorba alu Dimizov: "Lume nu u kustă numa dăm pită să potă, nego dăm totă vorba kari vinji dăm gura alu Dimizov!"

Frame 25-04

Atunšje Sotona lu dus pă Isus ăm Svănt Grad, šă ăl punji pă Hram pă maj nalt lok šă u zăs: "Dakă ješć tu Fišjoru alu Dimizov, vărlješčići žos, daje kă ăj skris: "Dimizov u zăšji vorba pučernjikă alu anđeji aluj să či căjă aša dă pišjoru atov să nu să luvaskă ăm petră!"

Frame 25-05

Ali Isus u ăntors vorba alu Sotona, aša u čitălit dăm Karči. Isus u zăs: "Ăm Vorba alu Dimizov jăl u zăs vorba pučernjikă alu lume aluj: "Nu ănšjirkăc pă Domnu Dimizovu avostru."

Frame 25-06

Atunšje Sotona u arătat alu Isus kutotu kraljevstvurlje pă pămănt šă kutotu slava aluj, šă u zăs: "Ju cuj da kutotu asta dakă či punji ăm ănđinuc šă să slavalešć pă minji."

Frame 25-07

Isus ju ăntors vorba: Fužji ăndărăt dă la minji Sotonu! Ăm vorba alu Dimizov jăl u dat vorba pučernjikă alu lume aluj, "Numa la Domnu Dimizov ăm đinuc šă numa pă jăl služulecăr."

Frame 25-08

Nu su dat Isus la ănšjirkalurlje alu Sotona, aša Sotona lu lăsat. Atunšje anđaji ur vinjit šă ur băgat sama dă Isus.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 4,1–11; Evanđelje dă pă Marko 1,12–13; Evanđelje dă pă Luka 4,1–13