South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

28. Găzdak tănăr vladar

Frame 28-01

Una ză, găzdak tănăr vladar u vinjit la Isus šă lu ăntribat: "Bun Učitelju, šje trăbă să fak să am kust dă erikeš?" Isus ju zăs aluj: "Adišje mă čem "Bun"? Numa unu ăj bun, a ala ăj numa Dimizov. Ali dakă gănđešć să aj kust dă erikeš, punji ureći la zakonurlje alu Dimizov."

Frame 28-02

"La kari zapovjedur trăbă su puj ureći?" jăl u ăntribat. Isus ju ăntors vorba: "Nu amură. Nu fă preljub. Nu fura. Nu mišjinji. Poštivalešćic pă mumăta šă plašji ku ista mjeră pă susjedu atov ka kum plašji pă ćinji săngur."

Frame 28-03

Ali omu tănăr u zăs: "Ju asta am pus ureći la kutotu zakonurlješće dă kănd arem kupil păn aku. Šje maj trăbă să fak să kust dă erikeš?" Isus su ujtat pă jăl šă lu plăkut.

Frame 28-04

Isus ju ăntors vorba: "Dakă gănđešć să fij đirept, atunšje dući šă vinđi kutotu šje aj šă dă banji la sărašj, šă tu vi ave găzdăšijă ăm nor. Atunšje haj dă pă minji šă umblă dă pă minji."

Frame 28-05

Kănd omu tănăr u auzăt šje u zăs Isus să đe kutotu šje ari, jăl su ăntristat tari, daje kă are tari găzdak, šă nu gănđe să đe kutotu stvarurlje šje ave. Jăl su ăntors šă u fužjit dă la Isus.

Frame 28-06

Atunšje Isus u zăs alu učenici: "Tari ăj gre păntru om găzdak să tunji ăm kraljevstva alu Dimizov! Da, ăj maj ušuri păntru devă să tunji păm urećilje dă ak, dă ki om găzdak să tunji ăm kraljevstva alu Dimizov."

Frame 28-07

Kănd ur auzăt učenici šje u zăs Isus, jej tari su ămirat šă ur zăs: "Apu šjinji atunšje poći să fijă spasalit?"

Frame 28-08

Isus su ujtat pă učenici aluj šă u zăs: "Alu lume asta nuj moguće să fijă, ali ku Dimizov kutotu să poći fašji."

Frame 28-09

Petar u zăs alu Isus: "Noj anj lăsat kutotu šă anj umblat dă pă ćinji. Šje u fi nagrada anostră?"

Frame 28-10

Isus ju ăntors vorba: "Toc kari šor lăsat kăšălje, fraci, sorilje, pă tatăsu, mumăsa, kupiji ili šjeva, păntru benjilje ame, u kăpăta 100 răndur majmult šă aša u kăpăta kust dă erikeš. Ali mulc kari ăs elši ur fi zadnji, šă mulc kari ăs zadnji ur fi elši."

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 19,16–30; Evanđelje dă pă Marko 10,17–31; Evanđelje dă pă Luka 18,18–30