South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

29. Puvešče dă sluga făr dă milă

Frame 29-01

Una ză, Petar u ăntribat pă Isus: "Gospodaru, ăm kići răndur aš trăbuji să jert alu fračilje amnjov kănd grešilešći protiv dă minji? Šapći răndur?" Isus u zăs: "Nu šapći (7) răndur, mar šapći răndur šă šapći! "Ku asta, Isus gănđe kă uvek anj trăbuji să jărtănj. Atunšje Isus u spus asta puvešči.

Frame 29-02

Isus u zăs: "Kraljevstva alu Dimizov ăj ka kralju kari gănđe să rešilaskă računu ku sluga aluj. Unu sluga are dator mari daturijă šje vredile ka plata dă 200.000 ej."

Frame 29-03

"Kănd sluga nu puće să plăčaskă daturije, kralju u zăs: Vinđi pă omusta šă familije aluj ka pă robur să rešilenj dăturije alu omusta."

Frame 29-04

"Sluga u kăzut pă đinuciš ăm nenće alu kralj šă u zăs: "Mă arog la činji, să aj strpljenje ku minji, ju uj plăči kutotu šje mes dator." Pă kralj lu apukat mila păntru sluga, aša ju jirtat kutotu daturije šă lu lăsat să fugă."

Frame 29-05

"Ali kănd u fužjit sluga afară dă la kralj, jăl šu aflat pă urtak sluga kari are dator patru lunj. Sluga lu apukat pă urtakuš šă ju zăs: "Dăm banji šje mi ješć dator!"

Frame 29-06

"Altu sluga u kăzut pă đinuc šă u zăs: 'Fi strpljiv ku minji, šă ju cuj plăči kit mes dator.' Ali ăm lok dă aje, elši sluga lu vărljit pă altu sluga ăm čemică păn šje nu puće să plăčaskă daturije."

Frame 29-07

"Alci slugur ur văzut šje su dogodulit šă tari as re uznemireni. Jej ur mers la kralj šă jur spus kutotu."

Frame 29-08

"Kralju lu čimat pă sluga šă ju zăs: 'Tu rov sluga! Ju cam jirtat daturije ata daje kă čaj arugat la minji. Šă tu trăbujej să fašj isto aša.' Kralju are aša dă mirgiš dă lu vărljit pă sluga rov ăm čemică păn šje no puće să ăntorkă daturije."

Frame 29-09

Atunšje Isus u zăs: "Asta ăj šje Tata amnjov dăm nor u fašji ku tot omu dăm voj dakă nu vic jirta alu fraci alor dăm sufljitu avostru."

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 18,21–35