South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

11. Pasha

Frame 11-01

Dimizov ju zăs ăm nenći alu Faraon kă dakă no lăsa pă Izraelci să fugă, kă atunšje jăl u amură pă toc kupiji fišjori šje sur avut elši, šă pă životinjur. Kănd u auzăt Faraon asta, jăl inka nu gănđe să ănkradă alu Dimizov šă să ăl pujă ureči.

Frame 11-02

Dimizov u aflat kalji kum să spasalaskă pă fišjori elši alu toc kari ănkriđe ăm jăl. Totă familije trăbuje să akuljagă maj bună birkă šă su amori.

Frame 11-03

Dimizov u zăs alu Izraelcilor să pujă cără dăm sănžilje alu birke pă la štoku dă ušă dă kasa alor, šă su frigă karnje šă păfriš să u mănăšji, una ku pita šje ur făkut fărdă kvas. Šă lju zăs să fijă gătac să fugă dăm Egipat dă pă šje ur mănka.

Frame 11-04

Izraelci ur făkut kutotu šje lju zăs Dimizov să fakă. Ăm miržuku dă nopći, Dimizov u mers păm ăntreg Egiptu šă amure pă tot fišjoru elši.

Frame 11-05

Toči kăšălje alu Izrael ave sănži pă lăngă uš, aša Dimizov u fužjit numa pă lăngă elje kăš. Toc kari ăs re ăm nontru ăs re pă lok bun. Jej as re spasalic dă rănd dă sănžilje alu birkă.

Frame 11-06

Ali Egipčani nu ănkriđe alu Dimizov njiš nu punje ureći la aje šje lji zăšje. Aša Dimizov nu trikut păšći kăšălje alor. Dimizov u amurăt pă tot fišjoru elši alu Egipćanjilor.

Frame 11-07

Tot kupilu elši alu Egipćanjilor u murit, dă la kupilu elši ăm čemică, păn la fišjoru elši alu Faraon. Multă lumi ăm Egipat plănže šă căngre dă žalje mari.

Frame 11-08

Ăm aje nopći, Faraon lu čimat pă Mojsije šă pă Aron šă u zăs: "Jec pă Izraelci šă fužjec dăm Egipat păfriš! Egipčanji isto aša ur făkut sălă alu Izraelci să fugă pă friš.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Jišala 11,1–12,32