South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

6. Dimizov bagă sama dă Izak

Frame 06-01

Kănd are Abraham tari bătărn, fišjoru aluj, Izak u kriskut šă jăl are mar bărbat. Aša Abraham u mănat pă slugurlje aluj ăm napoj ăm pămăntu hunđi njamu aluj kusta să adukă băšăcă păntru fišjoru aluj, Izak.

Frame 06-02

Dă pă lungă putuvulală pă pămănt hunđi njamu alu Abraham kusta, Dimizov pă sluga lu dus la Rebeka. Je are unoka alu fračisu alu Abraham.

Frame 06-03

Rebeka u stat pă aje să lašji pă familije alji, šă să mergă ăm napoj ku sluga alu Izak akasă. Izak su ănsurat ku je kum u ažuns.

Frame 06-04

Dă pă lungă vremi, Abraham u murit, šă kutotu igiralurlje šje Dimizov u dat aluj ăm savez, sur dat alu Izak. Dimizov u igirit kă Abraham u ave nasljednjiš dă nu su puće umăra, ali băšăca alu Izak, Rebeka nu puće să ajvi kupij.

Frame 06-05

Izak su arugat păntru Rebeka, šă Dimizov lju dat să fijă gărjonă ku žeminj. Doj kupiji să murkuće una ku alt inka kănd asre ăm injima alu Rebeka, aša Rebeka lu ăntribat pă Dimizov dă šje ăj aje aša.

Frame 06-06

Dimizov ju zăs alu Rebeka: "Dovă plemenur vinji dăm doj fišjori atej šje ăs ăm činji. Jej sur murkuči una ku alt, šă măj bătărn fišjor lu služuli pă măj tănăr."

Frame 06-07

Kănd sur avut kupiji alu Rebeki, fišjoru maj bătărn u jišăt afară rošu šă pljin dă păr, šă jur pus numi Ezav. Atunšje maj tănăr fišjor u jišăt afară kum să cănje dă pišjoru alu Ezav, šă jur pus numi Jakov.

Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 24,1–25,26