South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

34. Isus ănvacă alčilje puvešč

Frame 34-01

Isus u spus mulći puvešč dă kraljevstva alu Dimizov. Naprimjer, Jăl u zăs: "Kraljevstva alu Dimizov ăj ka sjemenka gorušică kari šjinjiva u sămănatu ăm teleku alor. Šćijec kă sămănca dă gorušică ăj maj mikă sămăncă dăm toći."

Frame 34-02

Ali kănd krešći sămănca dă gorušică, krešči maj mari dăm toći flancurlje ăm gard, aša dă mar dă vinji vrabujilje să să uđunjaskă pă klangur."

Frame 34-03

Isus u spus alta puvešči: "Kraljevstva alu Dimizov ăj ka kvasu kari mujere bagă ăm alot păn šje nu să răsăpă ăm alotu ăntreg."

Frame 34-04

Kraljevstva alu Dimizov ăj ka găzdăšije kari šjinjiva u askuns ăm telek. Altu om u aflat găzdăšije šă u ăngrupatu ămnapoj. Jăl are aša umpljet ku fălušăjă dă u mers šă u văndut kutotu šje u avut šă u lot banji să kumpiri telek."

Frame 34-05

Kraljevstva alu Dimizov ăj isto aša savršeno ka biseru šje vredilešći mult. Kănd u aflatu omu šje lukră ku biserur, jăl u văndut kutotu šje u avut numa să potă kumpăra."

Frame 34-06

Atunšje Isus u spus puvešči alu šjeva ka lume kari ănkriđe ăm bunji djelurlje alor, kari nu plăšje pă alta lumi. Jăl u zăs: "Doj ominj ur mers ăm Hram să să aroži. Unu dăm jej are poreznik, a altu are duhovni vođa."

Frame 34-07

"Duhovni vođa să aruga aša: "Hvală cijă, Dimizolje, kă nu mes grešnik ka alci ominj, pljačkaš, ominj hamiš. Preljubnik, ili ka asta poreznik."

Frame 34-08

"Naprimjer, ju postulesk ăm dovă răndur ăm totă săptămănă, šă dov desetak dăm kutotu banji šă benjilje šje kapăt."

Frame 34-09

"A porezniku stăće ăndărăt dă la duhovni vođa, šă njiš nu su ujtat ăm nor. Ăm lok dă aje, jăl să băče păšći čept ku pumnu šă să aruga: "Dimizolje ju mă arog, aj milă păntru minji, kă ju mes grešnik."

Frame 34-10

Atunšje u zăs Isus: "Ju vă spuj điriptači. Dimizov u auzăt aruguminjćilje alu poreznikula šă u zăs kă ăj pravedan. Ali nu ji să viđe aruguminče alu duhovni vođa. Dimizov u ponizili pă toc kari ăs pljinj dă jej săngur, šă Jăl u răđika pă toc kari sur ponizili."

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 13,31–33, 44-46; Evanđelje dă pă Marko 4,30–32; Evanđelje dă pă Luka 13,18–21; 18,9–14