South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

4. Savezu alu Dimizov ku Abraham

Frame 04-01

Mulc aj dă pă poplavă, mulc lumi kusta jară pă pămănt. Šă jej toc svite ku una ljimbă. Ăm lok să umplji pămăntu kum Dimizov lju zapovjedalit, jej sur akuljes una šă ur făkut varuš.

Frame 04-02

ej as re tari ănkristac, šă jej nu băga sama šje u zăs Dimizov. Jej sur apukat să fakă mari zgradă să ažungă la nor. Dimizov u văzut kă dăkă ur nastavali una să fakă relji, jej ar puće să fakă mulći grehur.

Frame 04-03

Aša Dimizov lju ščimbat ljimbilje ku mulči vrstur dă ljimb, šă u răsăpit lume pă tot pămăntu. Varušu šje sur apukat să fakă să čima Babel, šje značalešči, "zubunjit".

Frame 04-04

Sto ăj majănkulje, Dimizov u svitit alu om šje să čima Abram. Dimizov ju zăs: "Fužj dăm pămăntuc šă lasăc pă familije ata, šă dučii ăm pămăntu hunđi cuj arăta ju. Ju čuj blagoslovuli, šă dăm činji uj fašji mari sămăncă. Ju uj fašji numilje atov mari. Ju uj blagoslovuli pă eje kari či blagoslovulešči, šă uj blăstăma pă eje kari či blastămă. Toči familijurlje pă pămănt ur fi blagoslovulic păntru činji".

Frame 04-05

Aša Abram lu pus ureči pă Dimizov. Jăl šu lot băšăca aluj pă Saraja, una ku toči slugurlje šă kutotu šje are aluj, šă u mers pă pămănt šje ju arătat Dimizov, pămăntu Kanaan.

Frame 04-06

Kănd Abram u ažuns ăm Kanaan, Dimizov u zăs: "Ujtăći pă lăngă činji. Ju cuj da cijă šă alu eje šje ur vinji dă pă činji kutotu pămăntu šje poc viđe šă aje u fi baština ata." Atunšje Abram u mers pă pămăntula.

Frame 04-07

Una ză, Abram su aflat ku Melkisedek, popa dă Dimizov Maj Mari. Melkisedek lu blagoslovulit pă Abram šă u zăs: "Dimizovu Maj Mari alu kari ăj domnu šă dă nor šă dă pămănt la să blagoslovulaskă pă Abram. "Atunšje Abram ju dat alu Melkisedek desetina dă kutotu šje ave."

Frame 04-08

Mulc aj ur trikut, ali Abram šă Saraja inka nu ave fišjor. Dimizov u svitit ku Abram šă ju igirit ăm napoj kă jăl u ave fišjor šă multă sămăncă dă pă jăl ka ščeljilje ăm nor. Abram u ănkrizut la igirala alu Dimizov. Dimizov u zăs kă Abram ăj đirept daje kă jăl ănkriđe ăm igirala alu Dimizov.

Frame 04-09

Atunšje Dimizov u făkut savez ku Abram. Savez ăm ăntri dovă stranur. Dimizov u zăs: "Ju cuj da fišjor dăm tela ata. Ju dov pămăntu Kanaan alu sămăncă ata." Ali Abram inka nu ave fišjor.

Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 11-15