South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

27. Puvešče dă bun Samaritanac

Frame 27-01

Una ză, om šćut dă zakonur alu Židovur u vinjit la Isus să ăl ănšjeršji šă zăšje: "Učitelju šje trăbă să fak să am kustu dă erikeš?" Isus ju ăntors vorba: "Šje ăj skris ăm zakonu alu Dimizov?"

Frame 27-02

Om kufiri ju ăntors vorba kă zakonu alu Dimizov kari zăšji: "Plašji pă Domnu Dimizovu atov ku tot sufljitu, duhu šă pučere, šă găndu. Šă plašji pă susjedu atov ka pă ćinji săngur. "Isus u ăntors vorba: "Benji aj zăs! Fă asta šă tu vi kusta."

Frame 27-03

Ali omu kufiri dă zakon gănđe să areći kă jăl ăj đirept, aša u ăntribat: "Šjinji ăj susjedu amnjov?"

Frame 27-04

A Isus u ăntors vorba alu omu kufiri dă zakon aša ju spus puvešči. "Are unu Židov kari umbla pă lăngă drik dăm Jeruzalem ăm Jerihon."

Frame 27-05

"Kănd omula umbla, jăl u fost napadalit dă la gărmadă dă lotri. Jej ur lot kutotu šje ave šă lor bătut păn šje nu are maj šjeva mort. Atunšje ur fužjit ăndărăt."

Frame 27-06

"Odma dă pă aje, popa dă Židov umbla pă ista drik. Kănd u văzut duhovni vođa pă om kari u fost bătut šă furat, jăl u păšăt pă alta parći dă drik, šă no băgat sama dă omusta lu kari trăbuje să ažuči šă maj lu lăsat."

Frame 27-07

"Nu lungat dă pă aje, Levit u vinjit žos pă drikula "(Leviti asre sămănca dă Židov kari ur ažutat alu pop ăm hram.) Levit isto aša u păšăt pă alta parći dă drik šă no băgat sama dă omula šje u fost bătut šă furat."

Frame 27-08

"Alta osobă šje umbla pă drik are Samaritanac (Samaritanci as re nasljednici alu Židov kari ur ămiritat pă lumi dăm alta nacijur. Samaritanci šă Židovi să mărzăle una pă alt.) Ali kănd u văzut Samaritanac pă Židov, lu apukat mari milă dă jăl. Aša u băgat sama păntru jăl šă ju ănvălit ranurlje."

Frame 27-09

"Samaritanc u răđikat pă omula šă lu pus pă măgaru aluj ša lu dus la motel lăngă drik akulo, hej kari putuvule puće akulo să mănăšji šă să să kulšji akulo, u nastavalit să să brinulaskă dă jăl."

Frame 27-10

"Alta ză, Samaritanc u trăbuje să umblji maj dăparći pă kalje aluj. Jăl u dat šjeva ka banji alu gazda dă motel šă u zăs: "Mă arog la činji, bagă sama dă jăl, šă dăkă vi čilti majmulc banj dă asta, ju cuj vratali ămnapoj kănd muj ăntoršji."

Frame 27-11

Atunšje lu ăntribat Isus pă stručnjak dă zakon: "Šje gănđešć? Kari dăm tri ominjišće are urtak alu omu šje are furat šă bătut? "Jăl u ăntors vorba: "Ala kari are milos dă jăl. "Isus ju zăs: "Tu dući šă fă isto aša, plašji pă neprijatelju atov."

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Luka 10,25–37