South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

9. Dimizov čamă pă Mojsije

Frame 09-01

Dă pă šje u murit Josip toc dăm njamu aluj ur rămas ăm Egipat. Jej šă nasljednici alor măj pă dăpărći kusta mulc ăj šă ur avut mulc kupij. Jej să čima Izraelci.

Frame 09-02

Dă pă sto aj, tari mulc as re Izraelc. Egipčani maj mult nu să ăngănđe dă Josip šă dă kutotu šje benji u făkut păntru jej. Sur apukat să fijă frikoš dă Izraelci daje kă as re atice. Aša Faraon kari are ăm aje dobă ăm Egipat ljur făkut pă Izraelci să fijă robur alu Egipčanjilor.

Frame 09-03

Egipčani ljur pus ku sălă pă Izraelci să fakă mulči zgradur šă varušulje ăntrežj. Lukru gre, kusturlje alor as re bijednă, ali Dimizov lju blagoslovulit, šă jej ur avut maj mulc kupij.

Frame 09-04

Faraon u văzut kă Izraelci ave mulc kupij, aša u dat vorba pučernjikă să amori pă toc fišjori alu Izraelcilor aša să lji vărljaskă ăm apa šje kură Nil.

Frame 09-05

Una Izraelkă u fătat fišjor. Je šă bărbatu alji ur askuns pă kupil kit gođ puće.

Frame 09-06

Kănd nu maj puće să ăl askundă, lor băgat ăm korpă šă lur askuns la dunga dă apă šje kură Nil să ăl spasalaskă să nu ăl amori. Sorăsa maj bătărnă ăl pratale să vadă šje u fi ku jăl.

Frame 09-07

Fata alu Faraon u văzut košare šă su ujtat ăm nontru. Kănd u văzut pă kupilula, je lu lot ka pă fišjoru alji. Je u lot pă Izraelkă să ăl rănjaskă făr da šje je šćije kă aje are mumăsa alu kupilula. Kănd are kupilula dăstul da bătarn šă nu maj trăbuje lapčilje alu mumăsa, je lu ăntors la fata alu Faraon, kari ju pus numi Mojsije.

Frame 09-08

Ăm una ză, kănd Mojsije u kriskut, jăl u văzut pă Egipčan kari baći pă sluga Izraelac. Mojsije u ănšjirkat să spasalaskă pă urtaku Izraelac.

Frame 09-09

Kănd u sămcăt Mojsije kă njime nul viđe, jăl lu amurăt pă Egipćaninula šă lu ăngrupat. Ali šjinjiva u văzut šje u făkut Mojsije.

Frame 09-10

Kănd u auzăt Faraon šje u făkut Mojsije, jăl u ănšjirkat să ăl amori. Mojsije u skăpat dăm Egipat ăm pustinjă hunđi are pă bun lok ăndărăt dă la kătănjilje alu Faraon.

Frame 09-11

Mojsije păze životinjur ăm pustinjă dăparći dă la Egipat. Jăl u ămiritatu pă mujeri dăm lokula šă ave doj fišjor.

Frame 09-12

Una ză kănd băga sama Mojsije dă biršilje aluj, jăl u văzut tufa kum arđe. A tufe nu arđe să vi ars. Mojsije u mers kitră tufe să vadă maj benji. Kum u vinjit maj apropi, graju alu Dimizov u zăs: "Mojsije dăskulcăči. Tu staj pă pămănt svănt."

Frame 09-13

Dimizov u zăs: "Ju am văzut patnjurlje alu lume ame. Ju čuj măna la Faraon aša să skoc pă Izraelci afară dăm Egipat. Ju ljuj da pămăntu Kanaan, pămăntu šje am igirit alu Abraham, Izak šă alu Jakov."

Frame 09-14

Mojsije u ăntribat: "A šje dakă lume ur gănđi să ščiji šjinji mu mănat, šje să zăk?" Dimizov u zăs: "JU MES KARI MES. Aša zălji alor, JU MES mu mănat la voj. "Isto aša zălji alor: "Ju mes Jahve, Dimizovu alu ominji bătărnj avoštri, Abraham, Izak, šă Jakov. Asta ăj numilje amnjov dă erikeš."

Frame 09-15

Mojsije are frikos šă nu gănđe să mergă la Faraon daje kă gănđe kă no puće să svitaskă benji, aša Dimizov lu mănat pă fračilje alu Mojsije, Aron, să ăj ažuči. Dimizov ju zăs alu Mojsije šă alu Aron kă Faraon nu su da aša numa.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Jišala 1-4