South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

22. Kum su avut Ivan

Frame 22-01

Kănva Dimizov svite alu lume aluj păm anđelj ša prorokur. Ali atunšje 400 ej or trikut dă kănd lju svitit. Dăm turdată anđal u vinjit ku vorba nova dă la Dimizov alu bătărn popă Zaharija. Zaharija šă băšăca aluj, Elizabeta, as re lumi ku Dimizov, ali je nu puće să fakă kupij.

Frame 22-02

Anđalu u zăs alu Zaharija: "Băšăca ata u ave fišjor. Tu ji punji numi Ivan. Jăl u fi umpljet ku Duhu Svănt, šă lju găta pă lumi păntru Mesija!" Zaharija u ăntors vorba: "Băšăca ame, šă ju šćenj bătărnj să avenj kupij! Kum pot să šču kă asta u fi?

Frame 22-03

Anđalu u ăntors vorba alu Zaharija: "Ju am fost mănat dă la Dimizov să ac aduk asta măndră vorba. Daje kă tu nu maj ănkrizut, tu nu vi puće să svitešć păn šje kupilu no fi fătat." Dăm turdată, Zaharija nu puće să svitaskă. Atunšje anđalu u fužjit dă la Zaharija. Dă pă asta, Zaharija su ăntors akasă šă băšăca aluj are gărjonă.

Frame 22-04

Kănd are Elizabeta šasă lunj gărjonă, ala isti anđal dăm turdată su năstămit la njamu alu Elizabeti, kari să čima Marija. Je are fată ăm păr, šă je are pă kalji să să ămiriči dă om kari să čima Josip. Anđalu u zăs: "Tu vi fi gărjonă šă vi făta fišjor. Tu săj puj numi Isus. Jăl u fi Fišjoru alu Maj Mari Dimizov šă u vladali dă erikeš."

Frame 22-05

Marija u ăntors vorba: "Kum poči asta fi, dakă mes inka fată ăm păr? "Anđalu u spus: "Duhu Svănt u vinji pă činji, šă pučere alu Dimizov su slăbuză pă činji ka umbra. Aša kupilu u fi svănt, Fišjoru alu Dimizov." Marija u ănkrizut šă u apukat benji šje anđalu u zăs.

Frame 22-06

Nu mult dă pă šje anđalu u svitit ku Marija, je u mers la Elizabeta. Kănd u auzăt Elizabeta pă Marija kum pozdravalešći, kupilu alu Marija su apukat să seri ăm je. Mujerilješće ămăndovă să ănfăluše dă aje šje Dimizov u făkut păntru jelji. Dă pă šje Marija u fost la Elizabeta tri lunj, Marija su ăntors akasă.

Frame 22-07

Dă pă šje Elizabeta u fătat pă fišjoru alji, Zaharija šă Elizabeta jor pus numi Ivan, kum anđalu lju zăs. Atunšje Dimizov u dat alu Zaharija pučeri să svitaskă ăm napoj. Zaharija u zăs: "Slava alu Dimizov, kă jăl su ăngănđit dă lume aluj! Tu, fišjoru amnjov, vi fi čimat proroku alu Maj Mari Dimizov kari u zăšji alu lumi kum u apuka jirtala dă grehurlje alor!"

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Luka 1