South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

10. Zešji kugur

Frame 10-01

Mojsije šă Aron ur mers la Faraon. Šă ur zăs: "Lasă pă lume ame să fugă!" Faraon nu u pus ureči maj ăm lok să lji slăbodă pă Izraelci, jăl lju pus ku săla să lukri maj tari!

Frame 10-02

Faraon maj pă dăparći nu gănđe să laši pă lume să fugă, aša Dimizov u mănat kugur pă Egipat. Păm kugurlješče, Dimizov u arătat alu Faraon kă jăl ăj maj bălor dă Faraon šă dă toc dimizeji ăm Egipat.

Frame 10-03

Dimizov u ăntors apa šje kură Nil ăm sănži, ali Faraon inka nu lăsa pă Izraelci să fugă.

Frame 10-04

Dimizov u mănat brošć păm tot Egiptu. Faraon să aruga la Mojsije să lji je ăndărăt pă broščilje. Ali dă pă aje šje broščilje ur murit, alu Faraon su ăntărit sufljitu šă nu maj gănđe să slăbodă pă Izraelci să fugă dăm Egipat.

Frame 10-05

Aša Dimizov u mănat kuga dă căncar. Šă maj u mănat kugă dă mušč. Faraon lu čimat pă Mojsije šă pă Aron šă lju zăs, kă dakă ur sta ku kugurljelje, Izraelci ur puće să fugă dăm Egipat. Kănd su arugat Mojsije, Dimizov u mănat afară toči muščilje dăm Egipat. Ali Faraon šu ăntărit sufljitu šă nu gănđe să laši pă lumi să fugă.

Frame 10-06

Dă pă aje, Dimizov u făkut toči životinjurlje alu Egipčanjilor să ămbičižaskă šă să mori. Ali sufljitu alu Faraon are ăntărit, šă nu gănđe să slăbodă pă Izraelci să fugă.

Frame 10-07

Atunšje u zăs Dimizov alu Mojsije să vărljaskă šinušă ăm nor ăm nenće alu Faraon. Kănd u făkut jăl aje, sur năstămit čirur pă pelji la toc Egipčanji, ali pă Izraelc nu. Dimizov u ăntărit sufljitu alu Faraon, šă Faraon nu lăsa pă Izraelci să fugă.

Frame 10-08

Dă pă aje, Dimizov u mănat točă šje u iđizit kutotu šje krišće păm poljur šă pă toc kari jiše afară ăm Egipatu ăntreg. Faraon lu čimat pă Mojsije šă Aron lju zăs: "Ju am zgrešilit" Voj pučec să fužjec." Aša Mojsije su arugat, šă toča nu maj kăđe dăm nor.

Frame 10-09

Ali Faraon jară u făkut greh, šă ju su ăntărit sufljitu. Jăl nu lăsa pă Izraelci să fugă.

Frame 10-10

Aša Dimizov u mănat skakavcur să vijă pă Egiptu ăntreg. Ešće skakavcur ur mănkat kutotu šje krišće ăm poljă, a šje toča nu uništilit.

Frame 10-11

Atunšje Dimizov u mănat ăntunjirišemi šje u fost tri zălji. Aša are ăntunjerik dă Egipčanji nu puće să fugă dăm kasa alor. Ali are lumină pă lok hunđi Izraelci kusta.

Frame 10-12

Šă dă pă ešće novi kugur, Faraon inka nu slăbuze pă Izraelci să fugă. Kănd mar Faraon nu punji ureči, Dimizov u făkut plan să măji maj una kugă. Asta u ščimba găndu alu Faraon.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Jišala 5–10