South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

15. Pămăntu Igirit

Frame 15-01

U vinjit vreme păntru Izraelc să tunji ăm Kanaan, Pămăntu Igirit. Jošua u mănat pă doj ominj ăm varušu alu Kanaan Jerihon kari are păzăt ăm bălori falur. Ăm ala varuš akulo kusta una prostitutkă šje să čima Rahaba, kari u askuns pă ominji šă majănkulje ljor ažutat să skepi. Je u făkut asta daje kă ănkriđe alu Dimizov. Jej ur igirit kă ur băga sama dă Rahaba šă dă familije alji kănd Izraelci ur uništili Jerihon.

Frame 15-02

Izraelci trăbuje să mergă păšći apa šje kură Jordan să tunji ăm pămăntu Igirit. Dimizov u zăs alu Jošua: "Lăsăcăl pă popă să mergă elši. "Kănd su apukat popa să păšaskă ăm apa šje kură Jordan, apa u stat să kuri numa Izraelci să potă să mergă păšći pă alta parći dă mal hunđi ăj uskat.

Frame 15-03

Dă pă šje lume ur mers păšći apa šje kură Jordan, Dimizov ju zăs alu Jošua kum să napadalaskă bălor varušu Jerihon. Lume ur pus ureći pă Dimizov. Kătănjilje šă svečenici umbla okolo pă lăngă varušu Jerihon un dată pă ză, šasă zălji kum Dimizov lju zăs să fakă.

Frame 15-04

Atunšje pă zuva šapći, Izraelci ur umblat pă lăngă varuš šapći răndur maj. Kum umbla pă lăngă varuš zadnji put, kătănjilje mužje a svečenici sufla dăm truburlje alor.

Frame 15-05

Atunšje falurlje okolo dă Jerihon ur kăzut žos! Izraelci ur uništilit kutotu ăm varuš kum lju zapovjedalit Dimizov. Numa nor amurătu pă Rahaba šă familije alji, kari u vinjit ăm parće alu Izraelcilor. Kănd alta lumi šje kusta ăm Kanaan ur auzăt kă Izraelci ur uništilit Jerihon, jej as re ănfrikušac kă Izraelci ljor napadali šă pă jej.

Frame 15-06

Dimizov u dat zapovijed alu Izraelcilor să nu fakă ligizală dă putuljală ku njiš una sămăncă dăm Kanaan. Ali una dăm sămăncă Kanaan, kari să čima Gibeonci, ur mišjinjit alu Jošui šă ur zăs kă ăs re dăm lok dă parći dăm Kanaan. Jej ur ăntribat pă Jošua să fakă ligizală dă putuljală ku jej. Jošua šă Izraelci nor ăntribat pă Dimizov dă hunđi ăs Gibeonci, aša Jošua u făkut ligizală dă putuljală ku jej.

Frame 15-07

Izraelci as re tari mirgiš kănd ur auzăt kă Gibeonci ljor ănšjiljit, ali jej cănje pă askuns ligizala šje ur făkut ku jej daje kă jej ave igirală ăm nenće ku Dimizov. Ăm una dobă majănkulje, kralju alu alta sămăncă dăm Kanaan, Amorejci, ur auzăt kă Gibeonci ur făkut ligizală dă putuljală ku Izraelci, aša jej ur pus una kătănjilje alor šă ur făkut mari gărmadă dă kătănj šă ur napadalit pă Gibeonci. Gibeonci ur mănat vorba alu Jošui să lji ažući.

Frame 15-08

Aša Jošua šu akuljes kătănj alu Izraelcilor šă jej ur umblat totă nopće să ažungă la Gibeonci. Điminjaca dă răkori jej ur napadalit pă kătănjilje alu Amorejci.

Frame 15-09

Dimizov să borule păntru Izrael ăm zuve. Jăl lju zăbunjit pă Amorejci šă u mănat mari točă kari u amurăt pă mulc.

Frame 15-10

Dimizov aša u făkut šă sorilje să šće pă unu lok ăm nor aša Izraelci să ajvi dăstul vremi să lji pobjedilaskă pă toc Amorejci. Ăm zuve Dimizov u kăpătat mari pobijedă păntru Izrael.

Frame 15-11

Dă pă šje Dimizov u pobjedilit pă kătănjilje, mulći alčilje sămăncur dă Kanaanc sor akuljes una să napadalaskă pă Izrael. Jošua šă Izraelci ljur napadalit šă lju pobjedilit.

Frame 15-12

Dă pă asta borbă, Dimizov u dat alu totă sămănca alu Izrael dio dă pămăntu Igirit. Atunšje Dimizov u dat alu Izrael putuljală pă toči granicurlje alor.

Frame 15-13

Kănd are Jošua om bătărn, jăl u čimat pă totă lume ăm Izrael. Jošua lju adus ăm firă pă lume dă obaveză alor să pujă ureči la savez šje Dimizov u făkut ku Izraelci la planina Sinaj. Lume ur igirit kă ur rămănje vjerni alu Dimizov šă ur ispunuli zakonurlje aluj.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Jošua 1–24