South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

5. Fišjoru dă igirală

Frame 05-01

Zešji (10) aj dă pă šje Abram šă Saraja ur ažuns ăm Kanaan, jej tot nu ave kupil. Aša băšăca Saraja alu Abram ju zăs: "Kănd mar Dimizov nu mu dat să am kupij šă aku kănd mes bătărnă să am kupij, ajišje ăj sluškinja ame Hagara. Ănsorăči ku je aša je să ajvi kupil păntru minji."

Frame 05-02

Aša Abram su lot una ku Hagara. Hagara u avut fišjor, šă Abram ju pus numi Jišmael. Ali Saraja su apukat să fijă jalnjikă pă Hagara. Kănd are Jišmael trinaest aj dă bătărn, Dimizov jară u svitit t ku Abram.

Frame 05-03

Dimizov u zăs: "Ju mes Dimizov maj bălor. Ju uj fašji savez ku činji." Atunšje Abram su pus ăm đinuc pă pămănt. Dimizov maj antunšje u zăs alu Abram: "Tu vi fi tata alu multă cară šă lumi. Ju cuj da cijă, šă alu sămăncă ata pămăntu Kanaan šă Ju uj fi Dimizovu alor dă erikeš. Vi trbuji pă tot fišjoru să fašj obrezanje ăm familija ata."

Frame 05-04

"Băšăca ata Saraja, u făta fišjor- jăl u fi fišjoru dă igirală. Čimăcăl Izak. Ju uj fašji savez ku jăl, šă dăm jăl u fi mari narod. Ju uj fašji mari nacijă dăm Jišmael, ali savezu amnjov u fi ku Izak." Atunšje Dimizov u ščimbat numilje Abram ku numilje "Abraham", šje značalešči "Tata alu mulc" Dimizov aša u ščimbat šă numilje alu Saraja, ku numilje "Sara", šje značalešči "Princeza".

Frame 05-05

Ăm aje zuva Abraham u făkut obrezanje pă toc fišjori ăm kasa aluj. Unu an dă zălji dă pă aje, kănd are Abraham sto ăj dă bătărn šă Sara devedeset aj. Sara u fătat pă fišjoru alu Abraham. Să čima Izak, kum lju zăs Dimizov să puji numi.

Frame 05-06

Kănd are Izak fišjor tănăr, Dimizov lu ănšjirkat ăm vjeră pă Abraham aša dă u zăs: "Jel pă Izak, fišjoru atov unu, šă amoră să fijă žrtva păntru minji." Abraham ăm napoj lu pus ureći pă Dimizov šă u făkut kutotu să žrtvovalaskă pă fišjoruš.

Frame 05-07

Kum umbla Abraham ku Izak pă loku šje lu đires să fakă žrtvă păntru Dimizov, Izak u ăntribat: "Tată, noj avenj ljemnji păntru žrtvă, a hunđi ăj birka? Abraham ju zăs pă aje: "Dimizov u sirizi žrtvă dă birkă păntru fišjoru amnjov."

Frame 05-08

Kănd ur ažuns pă lokula dă žrtvă, Abraham u ljigat pă fišjoru aluj Izak šă lu pus pă oltar. Šă Abraham su lotă la fišjoruš aluj săl amori, antunšje Dimizov ju zăs: "Staj" nu fă njimika alu kupilu! Aku ščuv kă ci frikă dă minji daje kă nu caj cănut kupilu dă la minji."

Frame 05-09

Apropi lăngă jej u văzut Abraham vakă kari are apukată ăm tufă. Dimizov u dat vakă să fijă pusă pă oltar ăm loku alu Izak. Abraham ku fălušăjă u žrtvovalit pă vake.

Frame 05-10

Atunšje Dimizov ju zăs alu Abraham: "Daje kă tu vujej să ăm daj kutotu, šă fišjoru unu šje aj, ju ac igiresk kă čuj blagoslovuli. Potomci atej ur fi maj mulc dă kit ščeljilje ăm nor. Daje kă tu maj pus ureči, šă toči familijurlje atelji pă pămăntusta ur fi blagosluvulic."

Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 16-22