South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

12. Jišala

Frame 12-01

Izraelci ku mari vojă fužje dăm Egipat. Jej maj mult nu ăs re robovur. Šă jej măržje ăm Pămăntu Igirit! Egipčanji ur dat alu Izraelcilor šje gođ ur šjirut, šă aur šă aržjint, šă alčilje stvarur vredni. Šjeva ka alta lumi dă alčilje nacijur ănkriđe ăm Dimizov šă ur mers una ku Izraelci kănd ur fužjit dăm Egipat.

Frame 12-02

Dimizov lji dušje ku mari oblak kari măržje ăm nenće alor dă zuva, a dă nopći are stup dăm fok. Dimizov are ku jej, šă lji arăta kalje. Kutotu šje trăbuje să fakă are să mergă dă pă Jăl.

Frame 12-03

Dă pă una skurtă vremi, Faraon šă lume aluj šur ščimbat găndurlje, šă gănđe pă Izraelci să fijă ăm napoj roburlje alor. Dimizov lu făkut pă Faraon să fijă ku kap tari, aša să vadă lume kă jăl ăj ala Unu Đirept Dimizov, šă să prišjepi kă jăl, Jahve, ăj maj bălor dă kit Faraon šă dimizeji aluj.

Frame 12-04

Aša Faraon šă kătănjilje aluj sor lot dă pă Izraelci să lji fakă robur ăm napoj. Kănd ur văzut Izraelci kă vinji kătănjilje alu Egipćanjilor, jej ur văzut kă jej ăs re apukac ăntri kătănjilje alu Faraon lăngă More dalj Rošă. Jej ăs re tari frikoš šă sor apukat să plăngă: "Adišje anj lăsat Egiptu? Noj toc unj muri!"

Frame 12-05

Mojsije lju zăs alu Izraelci: "Nu fijec frikoš! Dimizov su baći păntru voj astăs šă vu spasali." Atunšje Dimizov u zăs alu Mojsije: "Ză alu lumi să mergă kitră Apa Mari Rošă."

Frame 12-06

Atunšje Dimizov u maknulit oblak dăm stup šă lu pus ăntri Izraelci šă Egipčanji, aša dă Egipčanji nu puće să vadă pă Izraelc.

Frame 12-07

Dimizov u zăs alu Mojsije să răđiši măna pă dasupra dă Apa Mari šă să u făkut să mergă ăm dovă părc. Atunšje Dimizov u făkut văntu să măji apa ăm apilje mar pă leva šă pă desna parći, aša dă su făkut kalji ăntri more.

Frame 12-08

Izraelci ur trikut păm More ka pă loku uskat, ku fal dăm apă pă dovă parc.

Frame 12-09

Atunšje Dimizov u maknulit oblaku ăm ăndărăt dăm kalji aša să potă Egipčanji să vadă pă Izraelci kum skăpa. Egipčanji sor lot dă pă jej să lji njirgilaskă.

Frame 12-10

Aša sor lot dă pă Izraelci pă kalje păm more, ali Dimizov lju băgat pă Egipčanji ăm panikă ša lju făkut karurlje alor să antrupčaskă pă lok. Jej mužje: "Skăpăc ăndărăt! Dimizov să baći păntru Izraelci!"

Frame 12-11

Dă pă šje Izraelci ur ažuns pă lok bun pă alta parći dă more Dimizov ju zăs alu Mojsije să lunžjaskă măna ăm napoj. Kănd u pus ureći, apa u kăzut pă kătănjilje alu Egipčanji šă su ăntors pă loku šje are. Toči kătănjilje alu Egipćanjilor sor ăntupit.

Frame 12-12

Kănd ur văzut Izraelci kă Egipčanji ăs morc, jej ur ănkrizut ăm Dimizov šă ur ănkrizut kă Mojsije ăj proroku alu Dimizov.

Frame 12-13

Izraelci sor ănfălušăt daje kă Dimizov lju spasalit dăm morči šă dăm ropstvo! Jej ăs re aku slobodni să služulaskă alu Dimizov. Izraelci ur kăntat mulći kănčiš să slavalaskă nova sloboda alor, šă să slavalaskă pă Dimizov daje kă lju spasalit dă kătănjilje alu Egipćanjilor.

Frame 12-14

Dimizov u zăs vorba pučernjikă alu Izraelcilor să slavalaskă Pasha ăm tot anu aša să ăngănđaskă kum lju dat Dimizov pobjedă dă Egipčanj šă lju spasalit dăm aje să nu maj fijă robur. Jej ur slavalit aša dă ur amurăt maj bună birkă, šă u mănka ku pită šje are făkută făr dă kvas.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Jišala 12,33–15,21