South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

21. Dimizov igirešći alu Mesija

Frame 21-01

Dăm kap, Dimizov ave ăm găndur să măji pă Mesija. Elši igirală dă Mesija u vinjit dă la Adam šă dă la Eva. Dimizov u igirit kă dă la nasljedniku alu Evi u fi avut kari u zdrubi kapu alu šarpi. Šarpilje kari u ănšjiljitu pă Eva are Sotona. Igirala značale kă Mesija u pobjedili pă Sotona do kraja.

Frame 21-02

Dimizov u igirit alu Abraham kă păm jăl toc ominji pă pămănt or kăpăta blagoslov. Asta blagoslov u fi umpljet kănd Mesija u vinji hunđiva ăm nenći ăm vremi. Jăl u fašji păntru lumi kă dăm totă gărmadă dă lumi pă pămănt or fi spasalic.

Frame 21-03

Dimizov u igirit alu Mojsije kă ăm nenći dă vremi jăl u răđika altu prorok ka Mojsije. Asta are alta igirală dă Mesija kari u vinji majănkulje.

Frame 21-04

Dimizov u igirit alu Kralj David kă unu dăm nasljednici aluj u vladali ka kralju pă lume alu Dimizov dă erikeš. Aje značale kă Mesija u fi unu dăm nasljednici alu David.

Frame 21-05

Păm proroku Jeremija, Dimizov u igirit kă jăl u fašji Novă ligizală, ali nu ka ligizala šje u făkut Dimizov ku Izrael la Sinaj. Ăm Novă ligizală, Dimizov ar skri nov zakonu pă sufljičilje alu lumi, lume ar šči pă Dimizov osobno, jej ar fi lume aluj, šă Dimizov ljar jirta grehurlje alor. Mesija ar fašji Novă ligizala.

Frame 21-06

Proroci alu Dimizov isto aša ur zăs, kă Mesija ar fi prorok, popă, šă kralj. Prorok ăj osobă kari auđi vorbilje alu Dimizov šă atunšje spunji vorbilje alu Dimizov la lumi. Mesija pă kari Dimizov lu igirit šă u fi savršen prorok.

Frame 21-07

Popi dă Izrael făšje žrtvur la Dimizov ăm loku dă lume ka zamjenă dă kaznă dă grehurlje alor. Popa isto aša să aruga la Dimizov păntru lumi. Mesija ar fi savršen maj mari popă kari ar ămbije pă jăl săngur ka savršena žrtva la Dimizov.

Frame 21-08

Kralj ăj šjinjiva kari vladalešći pă kraljevstvă šă sudulešći alu lumi. Mesija ar fi savršen kralj kari ar šăđe pă tronu alu preci alu David. Jăl ar vladali pă tot pămăntu dă erikeš, šă ar suduli alu lumi ku điriptaći šă ar fašji đirepći odlukur.

Frame 21-09

Proroci alu Dimizov spunje mulći alčilje stvarur dă Mesija. Proroku Malahija u spus ăm nenći kă mari prorok u vinji majnti dă šje Mesija u vinjit. Proroku Izaija u spus kă Mesija u fi fătat dă la fată ăm păr. Proroku Mika u zăs kă u fi fătat ăm varuš Betlehem.

Frame 21-10

Proroku Izaija u zăs kă Mesija u kusta ăm Galileja, u putulji pă lumi ku sufljičilje rupči, šă u spunji da slobodă kari apukă ša slăbođi pă eje ăm čemică. Jăl aša u spus ăm nenći šă kă Mesija u ăntrima pă bičež ominj šă pă eje kari nu auđi, viđe, sviti, ili umbla.

Frame 21-11

Proroku Izaija isto aša spunje kă Mesija u fi mărzălit făr dă razlog, šă u fi vărljit ăndărăt. Alci proroc spunje ăm nenći kă eje kari lor amură pă Mesija or kockuli păntru coljilje aluj šă kă urtaku lu da afară. Prorok Zaharija u spus ăm nenći kă urtaku u fi plăčit ku 30 banj dăm aržjint daje kă u dat afară pă Mesija.

Frame 21-12

Proroci isto ur zăs kum Mesija u muri. Izaija u spus ăm nenći kă lume lor skipa, šor fašji šuf, šă lor baći pă Mesija. Jej lor ămpunži šă jăl u muri ăm mari mukă šă duremi, makar kă no făkut njimika.

Frame 21-13

Proroci isto ur zăs kă Mesija u fi savršen, făr dă greh. Jăl u muri să kapići kazna dă grehurlje altuje. Kazna aluj u adušji putuljală ăntră lumi šă Dimizov. Dăm asta rănd, voje are alu Dimizov să ăl amori pă Mesija.

Frame 21-14

Proroci or spus ăm nenći kă Mesija u muri, šă kă Dimizov lu skula dăm morc. Păm morče alu Mesija šă skulala dăm morc, Dimizov ar vigzi planu aluj să spasalaskă pă grešniš šă sar apuka Novă ligizală.

Frame 21-15

Dimizov u arătat alu proroci mulći stvarur dă Mesija, ali Mesija no vinjit ăm vremi dă alci proroc. Majmult dă 400 aj dă pă šje or fost ešće stvarur spušă šă pă bună vremi, Dimizov ar măna pă Mesija pă pămănt.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Stvaralala 3,15; 12,1–3; Ponovljeni Zakon 18,15; 2. Samuel 7; Jeremija 31; Izaija 59,16; Daniel 7; Malahija 4,5; Izaija 7,14; Miha 5,2; Izaija 9,1–7; 35,3–5; 61; 53; Psalmi 22,18; 35,19; 69,4; 41,9; Zaharija 11,12–13; Izaija 50,6; Psalmi 16,10–11