South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

45. Stjepan šă Filip

Frame 45-01

Unu dăm vođurlje am Biserika dă majnti are om kari să čima Stjepan. Jăl ave bună kunušćeri šă are pljin dă Duhu Svănt šă dă mărđuljemi. Stjepan u făkut mulći čudur šă benji svite ku lume kă trăbă să ănkradă ăm Isus.

Frame 45-02

Una ză, kănd Stjepan ănvăca dă Isus, šjeva ka Židovi kari nu ănkriđe ăm Isus sor apukat să să raspravljalaskă ku Stjepan. Jej sor apukat să fijă tari mirgiš šă mišjinje dă Stjepan la duhovni vođurlje. Jej ur zăs: "Noj anj auzăt kă svitešći relji protiv dă popi mar šă alci duhovni vođur alu Židovur, šă mulc svjedoc svite mišjunj protiv dă Stjepan.

Frame 45-03

Popa mari lu ăntribat pă Stjepan: "Ăs ešće vorbi đirepći? "Stjepan u ăntors vorba šă lji ăngănđe dă mulći stvarur šje Dimizov u făkut ăm vreme alu Abraham pănă ăm vreme alu Isus, šă kum lume pă Dimizov nul punje ureči maj pădăpărći. Atunšje u zăs: "Voj ominj ku kapičilje tar, šă ominj kari să ăntoršji protiv šă vărlješći ăndărăt pă Duhu Svănt, ka kum šă bătărnji avoštri uvjek ăl vărlje ăndărăt pă Dimizov šă ur amurăt pă proroci aluj. Ali voj ac făkut šjeva maj rov dă kăt šje jej ur făkut! Voj ac amurăt pă Mesija!"

Frame 45-04

Kănd ur auzăt duhovni vođurlje ešće vorbi, jej as re aša da tari mirgiš dă šur astupat urečilje šă sor apukat să mužjaskă tari. Jej lor tărăjit pă Stjepan afară dăm varuš šă vărlje petri pă jăl să ăl amori.

Frame 45-05

Kănd Stjepan mure, jăl u plăns la Dimizov: "Isuse apukă duhu amnjov." Atunšje u kăzut pă đinuc šă maj undată u plăns: "Gospodaru, nu lji umăra asta greh protiv dă minji!" Atunšje u murit.

Frame 45-06

Om tănăr šje să čima Savao su ligizit ku lume kari lor amurăt pă Stjepan să păzaskă coljilje alor kănd vărlje petri pă jăl. Ăm aje zuva, multă lumi ăm Jeruzalem sor apukat să progonulaskă pă lume šje umbla dă pă Isus, aša lume šje ănkriđe ur skăpat păm alčilje lokur. Ali makar kă are kutotu aje, jej păšćitot hunđi măržje propovjedale dă Isus.

Frame 45-07

Šă unu dăm učeniku alu Isus šje să čima Filip are unu kari ănkriđe šă jăl u skăpat dăm Jeruzalem kănd lji progonule. Jăl u mers ăm Samarija hunđi propovjedale dă Isus šă multă lumi sor spasalit. Atunšje ăm una zuva, anđalu alu Dimizov u zăs alu Filip să mergă la unu drik ăm pustinjă. Kum umbla pă lăngă drik, Filip u văzut pă om glavni dăm Etiopija kum zuvulje karu aluj. Duhu Svănt u zăs alu Filip să mergă šă să svitaskă ku omula.

Frame 45-08

Kănd Filip u vinjit maj apropi la kar, jăl u auzăt pă Etiopljanin kum čitalešći dăm aje šje prorok Izaija u skris. Omula čitale: "Jej lor dus ka pă birkă la amurală, šă kum ăj birkuca mirnă, aša njiš Jăl no zăs vorba. Jej ur fost rej pălăngă Jăl šă nu ăl poštivale. Šă ju lot kustu aluj."

Frame 45-09

Filip lu ăntribat pă Etiopljaninu: "Prišjep asta šje čitălešć?" Etiopljaninu u ăntors vorba: "Nu. Ju nu pot prišjepi dakă šjinjiva nu mu objasnali. Mă arog la činji hajd šă šăz lăngă minji. Izaija skrije dă jăl săngur ili dă šjinjiva alt?"

Frame 45-10

Filip u objasnalit alu Etiopljanin kă Izaija skrije dă Isus. Filip isto aša u koristilit alta skriptă să ăj spujă bună vorba dă Isus.

Frame 45-11

Kum Filip šă Etiopljanin umbla, jej ur vinjit la šjeva ka apa. Etiopljanin u zăs: "Ujtăči! Akulo ăj apă! Pot să mă bučez?" Šă jăl u zăs alu omu šje măna karu să šće.

Frame 45-12

Aša ur mers žos la apă, ša Filip lu bučuzat pă Etiopljanin. Dă pă šje ur vinjit afară dăm apă, Duhu Svănt lu dus pă Filip ăndărăt pă altu lok hunđi maj pădăparći jăl spunje alu lumi dă Isus.

Frame 45-13

Etiopljanin maj pădăparći măržje kitră akasă aluj, fălos kă Jăl šćije pă Isus.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Djelurlje alu Apostol 6,8–8,5; 8,26–40