South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

35. Puvešče da Tată milos

Frame 35-01

Una ză, Isus ănvăca pă mulc poreznici šă pă alci grešnici kari sur akuljes să pujă ureči la Jăl.

Frame 35-02

Orikic duhovni vođur kari ăs re akulo ur văzut kum Isus bagă sama dă grešnikur ka pă urtašj, šă sur apukat să ăl gumunjaskă ăntri jej. Aša Isus lju spus puvešči.

Frame 35-03

"Are om kari ave doj fišjor, maj tănăr fišjor u zăs lu tatăsu: "Tată ju gănđesk nasljedstvo ame aku! Aša tatăsu u ămpărcăt šje ave ăntri doj fišjor."

Frame 35-04

No trikut lungat dă pă aje, fišjoru tănăr šu akuljes kutotu šje u avut šă u fužjit dăparći ăndărăt šă u čiltit kutotu banjiš pă kust dă grešnik."

Frame 35-05

"Dă pă aje, mari fomi u fost ăm pămănt hunđi are fišjoru tănăr, šă nu ave banj să kumpiri mănkari. Aša u apukat unu lukru šje puće să aflji, să rănjaskă poršj. Aša are sărak šă flămănd dă gănđe să mănašji mănkare alu poršilor."

Frame 35-06

Dă pă aje, fišjoru tănăr u zăs aluj săngur: "Šje fak ju asta? Toči slugurlje alu tata amnjov ari mult dă mănkat, a pă minji ajišje mă mănka fome. Ju uj meržji ăm napoj la tata amnjov šă uj šjire să fjuv unu dăm slugurlje aluj."

Frame 35-07

"Aša fišjoru tănăr su apukat să mergă ămnapoj la kasa alu tatăsu. Kănd are inka dăparći, tatăsu lu văzut šă lu apukat mila dă jăl. Jăl aljirga la fišjoru aluj šă lu ăngărgăjet šă ăl surăta."

Frame 35-08

Fišjoru u zăs: "Tată, ju am zgrešilit protiv dă Dimizov šă protiv dă činji. Ju nu mes vredan să fjuv fišjoru atov."

Frame 35-09

A tatăsu u zăs alu unu dăm slugurlje aluj: "Dušjec pă friš šă adušjec maj bunji colji šă punjec pă fišjoru amnjov, punjec virigă pă žježjitu aluj, šă punjec sandalur pă pišjorilje aluj. Atunšje amurăc maj bun vicel aša să pučenj să avenj mari fălušăjă šă să slavalenj kă fišjoru amnjov are mort, ali aku ăj ăm kust! Jăl are pirdut, ali aku ăj aflat!"

Frame 35-10

Aša lume sur apukat să slavalaskă. Majnti dă aje, fišjoru tănăr u vinjit akasă dăm lukru ăm poljă. Jăl u auzăt muzikă šă žok šă să ăntriba šje u fost aje."

Frame 35-11

"Kănd fišjoru maj bătărn u văzut kă jej slavale kă fračisu u vinjit akasă, jăl are tari mirgiš, šă nu gănđe să tunji ăm kasă. Tatăsu u jišăt afară dăm kasă šă să aruga la jăl să vijă šă să slavalaskă ku jej, ali jăl nu gănđe."

Frame 35-12

"Fišjoru maj bătărn u zăs alu tatăsu: "Toči ešće aj ju am lukrat vjerno păntru činji! Njiš undată nu am fost neposlušan šă tot nu maj dat mikă kecă aša să pot slavali ku urtašji amej. Ali kănd u čiltit kutotu banji fišjoru atov pă greh šă u vinjit akasă tu aj amurăt maj măndru vicel păntru jăl!"

Frame 35-13

"Tatăsu u ăntors vorba: "Fišjoru amnjov, tu ješć uvek ku minji, šă kutotu šje am ăj atov. Ali ăj benji păntru noj să slavalenj, daje kă fračitu are mort, ali aku ăj ăm kust. Jăl are pirdut, ali aku ăj aflat!"

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Luka 15,11–32