South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

36. Ščimbala

Frame 36-01

Ăm una ză, Isus u lot ku Jăl pă tri učenici, Petar, Jakov, šă pă Ivan. (Učeniku šje să čima Ivan nu are ista osoba kari lu bučuzat pă Isus.) Jej ur mers pă nalt đal să să arožji săngur.

Frame 36-02

Kum Isus să aruga, ubrazu aluj are pljin dă lumină aša dă tari ka sorilje šă coljilje aluj as re aša dă albi ka lumina, maj alb dă kit šje ar puće šjinjiva pă pămănt să lji albaskă.

Frame 36-03

Atunšje Mojsije šă proroku Ilija sur năstămit. Ešće ominj kusta pă pămănt ku sto aj majnti dă asta. Jej svite ku Isus dă morće aluj, kari u fi maj šjeva ăm Jeruzalem.

Frame 36-04

Kum svite Mojsije šă Ilija ku Isus, Petar u zăs alu Isus: "Benji ăj păntru noj să fijenj ajiše. Lasă să făšjenj tri lokur dă kustat unu păntru činji, unu păntru Mojsije, šă unu păntru Ilija." Petar nu ščije šje svitešći.

Frame 36-05

Kănd Petar svite, oblak ku mari lumină u vinjit žos šă lju okuljulit šă graj u vinjit dăm ala oblak: "Asta ăj Fišjoru amnjov pă kari ăl plak. Ju mes zadovoljan ku Jăl. Punjec ureči la Jăl. "Tri učenici as re ănfrikušac šă ur kăzut pă pămănt.

Frame 36-06

Atunšje Isus u pus măna pă jej šă ljor zăs: "Nu vă fijă frikă, Skulăcăvă." Kănd sur ujtat okolo, akulo are numa Isus.

Frame 36-07

Isus šă tri učenici ur mers žos dă pă đal. Atunšje Isus lju zăs alor: "Nu spunjec alu njima dă asta šje u fost aišje. Ju maj šjeva šă uj muri, šă ămnapoj uj fi ăm kust. Dă pă aje, voj pučec să spunjec alu lumi."

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Matej 17,1–9; Evanđelje dă pă Marko 9,2–8; Evanđelje dă pă Luka 9,28–36