South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

37. Isus skula pă Lazar dăm morc

Frame 37-01

Una ză, Isus u kăpătat vorba kă Lazar are tari bičag. Lazar ša dovă sorălje aluj, Marija šă Marta, as re bunj urtašj alu Isus. Kănd u auzăt Isus asta vorba, Jăl u zăs: "Asta bičišug no sta ăm morči, asta ăj păntru slava alu Dimizov." Isus ăl plăšje pă urtašjiš, ali Jăl u aščiptat akulo hunđi are dovă zălji mar.

Frame 37-02

Dă pă šje ur trikut dovă zălji, Isus u zăs alu učenici aluj: "Mărženj ămnapoj ăm Judeja." "Ali Učitelju", ur ăntors vorba učenici, "nu dă mult lume akulo gănđe să či amori!" Isus u zăs: "Pă urtaku anostru Lazar lu furat somnu, šă ju trăbă să ăl skol."

Frame 37-03

Učenici alu Isus ur ăntors vorba: "Gospodaru, dakă să kulkă Lazar, atunšje u ozdravali." Atunšje Isus lju zăs: "Lazar ăj mort. Mijă mi drag kă nu am fost akulo, aša să pučec ănkređi ăm minji."

Frame 37-04

Kănd u ažuns Isus la Lazar, Lazar are mort mar patru zălji. Marta u mers ăm nenći să să aflji ku Isus, šă u zăs: "Gospodaru, să vi fost numa tu ejšje, fračilje amnjov nar vi murit. Ali ju ănkred kă Dimizov cu da šje gođe vi šjire dă la Jăl."

Frame 37-05

Isus u ăntors vorba: "Ju mes Skulala dăm morc šă Kustu. Šinji gođe ănkređi ăm minji, u kusta čak šă dăkă u muri. Toc kari ănkređi ăm minji, nikad no muri. Ănkrež ăm asta? Marta u ăntors vorba: "Da, Gospodaru! Ju ănkred kă tu ješć Mesija, Fišjoru alu Dimizov."

Frame 37-06

Atunšje u ažuns Marija. Je u kăzut la pišjorilje alu Isus šă u zăs: "Gospodaru, să vi fost numa tu ajišje, fračitu nu ar vi murit. "Isus lju ăntribat pă jej: "Hunđi ac pus pă Lazar? Jej jur zăs aluj: "Ăm gropă, hajd să vejs." Atunšje Isus u plăns.

Frame 37-07

Grope are pečină ku petri ăm nenći ăm lok dă ušă. Kănd u ažuns Isus la gropă, Jăl lju zăs: "Loc petra ăndărăt." Ali Marija u zăs: "Jăl ăj mar dă patru zălji mort. Tari u pucă."

Frame 37-08

Isus u ăntors vorba: "Vam zăs kă voj vic viđe slava alu Dimizov dakă vic ănkriđe ăm minji?" Aša jej ur lot petre ăndărăt dă la ušă.

Frame 37-09

Atunšje Isus su ujtat ăm nor šă u zăs: "Tată, să fij săntos kă mă auž. Ju ščuv kă Tu uvek puj la minji ureči, ali ju zăk asta păntru lume šje stă ajiše, aša să ănkradă jej kă tu maj mănat." Atunšje Isus u mužjit: "Lazar, jašă afară!"

Frame 37-10

Aša Lazar u jišăt afară! Jăl are inka ănvălit ăm colji dă gropă. Isus lju zăs: "Ažutăc să je žos coljiljelje dă gropă šă lasăcăl!" Mulc Židov ur ănkrizut ăm Isus păntru asta čudo.

Frame 37-11

Ali duhovni vođurlje alu Židovur ăs re ljubomorni, aša jej sur akuljes una să fakă planur kum lar puće amură pă Isus šă pă Lazar.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Evanđelje dă pă Ivan 11,1–46