South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

44. Petar ša Ivan iscjelile pă kuldužu

Frame 44-01

Una ză, Petar šă Ivan măržje ăm Hram. Kum vinje maj dapropi la ušă dă Hram, jej ur văzut pă om njimurog kari kulduže banj.

Frame 44-02

Petar su ujtat la omula njimurog šă u zăs: "Ju nam banj să ac dov. Ali cuj da šje am. Ăm numilje alu Isus, skolăći šă umblă!"

Frame 44-03

Dăm turdată, Dimizov u iscjelilit pă omu kari are njimirog, šă su apukat să umblji, săre păšćitot, slavale pă Dimizov. Lume ăm udvaru dă Hram as re ămirac.

Frame 44-04

Gărmadă ominji păfriš u vinjit să vadă pă om kari are iscjelilit. Petar lju zăs: "Dă šje ščec ămirac kă omu sta ăj iscjelilit? Noj nu anj iscjelilit ku pučere anostră ili ku bunjeme, numa čar ku pučere alu Isus šă ku vjera kari dă alu kari lu iscjelilit."

Frame 44-05

"Voj ščec eje kari ur zăs alu upravitelju dă Rim să ăl amori pă Isus. Voj ac amurăt pă stvoritelju dă kust, ali Dimizov lu skulat pă jăl dăm morc. Makar kă nac prišjiput šje făšjec, Dimizov u iskoristilit lukrurlje avoštri să umplji proroštvurlje kă Mesija u fi ăm durumint šă kă u muri. Aša aku, ănkăjecăvă šă ănturšjecăvă la Dimizov aša să potă spăla grehurlje avoštri."

Frame 44-06

Vođurlje dă Hram as re tari mirgiš dă aje šje Petar šă Ivan zăšje. Aša ljor apukat šă ljor băgat ăm čemică. Ali multă lumi ur ănkrizut la vorba alu Petar, šă broju dă lumi kari ur ănkrizut ăm Isus krišće hunđiva 5.000.

Frame 44-07

Una zuva dă pă aje, vođurlje alu Židovur ljor adus pă Petar šă pă Ivan la popa mari, šă la alci duhovni vođur. Jej ur ăntribat pă Petar šă pă Ivan: "Dă pă šje pučeri ac iscjelilit pă omusta njimurog?"

Frame 44-08

Petar lju ăntors vorba: "Asta om stă ăm nenće avostră ăntrimat dăm pučere alu Isus Mesija. Voj ac pus pă krušji pă Isus, ali Dimizov lu skulat ăm kust ămnapoj! Voj ac vărljit ăndărăt, ali nuj alta kalji să fijec spasalic numa čar ku pučere alu Isus!"

Frame 44-09

Vođurlje as re ăm šok kă Petar šă Ivan svite aša ămbăluric daje kă ešće as re ominj neškolovani šă obični ominj. Ali atunšje sor ăngănđit kă ešće ominj as re ku Isus. Dă pă šje šur pus dă lodă pă Petar šă pă Ivan, jej ljor lăsăt să fugă.

Puvešči dăm Biblijă dăm: Djelurlje alu Apostol 3,1–4,22