South Slavic Ardilean Bayash: Open Bible Stories

Updated ? hours ago # views See on DCS

8. Dimizov spasalešči pă Josip šă pă familije aluj

Frame 08-01

Mulc ăj dă pă aje, kănd Jakov are om bătărn, jăl u mănat pă fišjoru šje ji are maj drag pă Josip să vadă šje fašji fraci aluj kari băga sama dă životinjur.

Frame 08-02

Fraci alu Josip ăl mărzăle pă jăl kă tatăsu alor ăl plăšje pă jăl maj tari šă daje kă Josip u ănvisat somn kă jăl u fi vladaru alor. Kănd u ažuns Josip la fraci aluj, jej lur furat šă lur văndut la ominj šje vinđi po ominj.

Frame 08-03

Majnti dă šje sur ăntors fraci alu Josip akasă, jej ur rupt colu alu Josip šă ur băgatu ăm sănžji dă kecă. Atunšje jej ur arătat colula la tatăsu alor aša să gănđaskă jăl kă lu amurăt pă Josip divljă životinjă. Jakov are tari trist.

Frame 08-04

Ominji šje vinđe pă robur lu dus pă Josip ăm Egipat. Egipat are larg šă bălor pămănt ăntri apa šje kură Nil. Ominji šje vinđe robur lor văndut pă Josip ka pă rob la om stăpăn šje lukră ăm vladă. Josip benji ăl askulta pă gazda aluj, šă Dimizov lu blagoslovulit pă Josip.

Frame 08-05

Băšăca alu stăpănu aluj u ănšjirkat să să kulšji ku Josip, ali Josip nu gănđe dăm ala rănd kă are greh protiv dă Dimizov. Je su mirgišit pă jăl šă ju pus skurnă alu Josip aša dă lor apukat šă lor băgat ăm čemică. Šă ăm čemică, Josip maj pădăparći ăl punji ureći pă Dimizov šă Dimizov lu blagoslovulit.

Frame 08-06

Dă pă doj ăj, Josip are inka ăm čemică, makar kă nu are duvină. Una nopći, Faraon kari are šje Egipčanji čima kralj, u avut doj somnur, šje pă jăl tari ăl činje. Njiš unu dăm savetniš aluj nu puće să ăj spujă šje značale somnurlje.

Frame 08-07

Dimizov ju dat alu Josip dar să ščiji să spujă šje značalešči somnurlje, aša Faraon lu čimat pă Josip la jăl dăm čemică. Josip ju spus šje značale somnurljelje šă ju zăs: "Dimizov u măna šapči aj dă bună žetvă, šă dă pă aje šapči aj dă fomi."

Frame 08-08

Faraon are tari ănkristat ku Josip šă lu pus să fijă maj bălor om ăm Egiptu ăntreg dă pă jăl!

Frame 08-09

Josip u zăs alu lumi să pujă ăndărăt multă mănkari kit as re aji dă bună žetvă. Atunšje Josip u văndut mănkari dă šapći aj kănd u vinjit aji dă fomi, aša să ajvi dăstul să mănăšji.

Frame 08-10

Mari are fomi nu numa ăm Egipat, mar šă ăm Kanaan hunđi kusta Jakov šă familije aluj.

Frame 08-11

Aša Jakov u mănat pă fišjoru aluj maj bătărn ăm Egipat dă pă mănkari. Fraci nu lor kunuskut pă Josip kănd or stat ăm nenće aluj să kumpiri mănkari. Ali Josip lju kunuskut pă jej.

Frame 08-12

Dă pă ănšjirkală dă fraci alor să vadă dakă sor ščimbat, Josip lju zăs alor: "Ju mes fračilje avostru Josip! Nu vă fijă frikă. Voj ac ănšjirkat să făšjec relji kănd mac văndut ka pă rob, ali Dimizov u ăntors relji pă benji! Hajdec šă kustăc ăm Egipat aša să pot să bag sama păntru voj šă familijurlje avoštri."

Frame 08-13

Kănd sur ăntors fraci alu Josip akasă šă ur spus alu tatăsu alor Jakov, kă Josip ăj inka ăm kust, jăl are tari fălos.

Frame 08-14

Makar kă Jakov are om bătărn, jăl u fužjit ăm Egipat ku familije aluj să kušči, šă jej toc kusta akulo. Majnti dă šje Jakov u murit, jăl u blagoslovulit pă toc fišjori aluj.

Frame 08-15

Savezu dă igiralur šje u dat Dimizov alu Abraham ur mers pă Izak, atunšje pă Jakov šă dă pă aje pă dvanaest fišjor šă pă familijurlje alor. Nasljednici dă dvanaest fišjor ur fost să fijă dvanaest sămănc alu Izrael.

Puvešči dăm Biblija dăm: Stvaralala 37–50